ФЭНДОМ


-са (-ся) Односложные рифмы -та (-тя)
автор — составитель DS
-фа (-фя)
См. Словарь рифм, Односложные рифмы.


-та́ (-тя́)

-таПравить

 1. та́
 2. ропата́— ропаты, и ропать, ропати, ж. (истор.), старинное название неправославных молитвенных домов (кирок, мечетей)
 3. врата́
 4. тра-та́
 5. та-та́
 6. тра-та-та́
 7. фата́
 8. цата́
 9. хребта́
 10. клевета́
 11. цвета́
 12. кета́
 13. лета́
 14. мета́
 15. суета́
 16. чета́
 17. нищета́
 18. тщета́
 19. бита́
 20. вита́
 21. завита́
 22. кита́
 23. лита́
 24. налита́
 25. плита́
 26. Чита́
 27. фита́
 28. желта́
 29. болта́
 30. банта́
 31. бинта́
 32. бунта́
 33. живота́
 34. долгота́
 35. Богота́
 36. могота́
 37. кота́
 38. мелкота́
 39. скота́
 40. золота́
 41. срамота́
 42. немота́
 43. темнота́
 44. чернота́
 45. лепота́
 46. красота́
 47. высота́
 48. сирота́
 49. широта́
 50. крота́
 51. ворота́
 52. простота́
 53. пустота́
 54. лапта́
 55. рта́
 56. отперта́
 57. черта́
 58. гурта́
 59. ста́
 60. пласта́
 61. береста́
 62. креста́
 63. шеста́
 64. виста́
 65. листа́
 66. хвоста́
 67. поста́
 68. проста́
 69. куста́
 70. пуста́
 71. плута́
 72. кнута́
 73. крута́
 74. прута́
 75. шута́
 76. маята́
 77. отнята́
 78. пята́

-тяПравить

 1. обхватя́
 2. охватя́
 3. схватя́
 4. ухватя́
 5. обратя́
 6. цветя́
 7. расцветя́
 8. летя́
 9. обретя́
 10. дитя́
 11. золотя́
 12. озолотя́
 13. молотя́
 14. воротя́
 15. хотя́
 16. расхотя́
 17. восхотя́
 18. коптя́
 19. вертя́
 20. завертя́
 21. навертя́
 22. блестя́
 23. крестя́
 24. перекрестя́
 25. окрестя́
 26. честя́
 27. свистя́
 28. льстя́
 29. опустя́
 30. спустя́
 31. крутя́
 32. скрутя́
 33. раскрутя́
 34. шутя́
 35. тарахтя́
 36. кряхтя́
 37. культя́

-ьтяПравить

(см. также Односложные рифмы -а (-я)#-тья)

 1. сватья́
 2. манатья́
 3. братья́
 4. статья́
 5. особь статья́
 6. харатья́
 7. галиматья́
 8. полтретья́
 9. бритья́
 10. житья́
 11. литья́
 12. кутья́
 13. зятья́